Regulamin

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z witryny www.antykigrodkow.pl, składania zamówień, realizacji płatności, warunki dostawy, uprawnienia klienta do odstąpienia od umowy oraz procedurę reklamacji towaru.

§ 1
Definicje użyte w regulaminie

 1. Sprzedający (Firma) – Antyki Grodków, Stanisława Federowicz ul. Warszawska 11A /5, 49-200 Grodków, NIP 753-18-05-958
 2. Kupujący (Klient) -osoba składająca zamówienie u Sprzedającego za pośrednictwem witryny www.antykigrodkow.pl, telefonicznie, poprzez e-mail lub Formularz
 3. Formularz – moduł znajdujący się na podstronie prezentującej towar
 4. Podstrona – strona prezentująca ofertę indywidualnego  przedmiotu w witrynie www.antykigrodkow.pl
 5. Towar – przedmiot prezentowany na podstronie www.antykigrodkow.pl przez Sprzedającego

§ 2
Dane firmy

Antyki Grodków, Stanisława Federowicz ul. Warszawska 11A /5, 49-200 Grodków, NIP 753-18-05-958
Numer konta firmy Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów: 52 8870 0005  2001  0031 4615 0001
Adres do celów korespondencji: Robert Górniak ul. Klubowa 1, 49-200 Grodków
E-mail: robertonnadajeton@gmail.com

§ 3
Sprzedaż – zamówienie, rezerwacja, płatność, dostawa

 1. Wszystkie towary oferowane przez firmę prezentowane są stacjonarnie w komisie Antyki Grodków, ul. Klubowa dz. nr 205, 49-200 Grodków.
 2. Przedmioty prezentowane na Stronie można zamówić:
  – drogą mailową – sklep@antykigrodkow.pl
  – telefonicznie: 530 110 062
  – poprzez Formularz znajdujący się w każdej podstronie witryny
 3. Wszystkie towary oferowane przez firmę są produktami używanymi i jako takie posiadają ślady użytkowania. Każdy produkt prezentowany jest na stronie z opisem i zdjęciami poglądowymi. Zdjęcia produktu mogą odbiegać od jego faktycznego wizerunku w zakresie np. kolorów i proporcji co spowodowane jest różnicami w oświetleniu przy wykonywaniu zdjęć, ustawieniami monitora użytkownika itp. W celu ustalenia dokładnego wizerunku i stanu zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub osobistej wizyty w antykwariacie.
 4. Zamówienie towaru możliwe jest wyłącznie po akceptacji regulaminu.
 5. W przypadku zamówień telefonicznych regulamin przesyłany jest na konto e-mail podane przez Klienta.
 6. Towar może być rezerwowany przy zakupie internetowym do 3 dni, z wyjątkiem przypadków, gdy Sprzedający i Kupujący ustalą inaczej.
 7. Koszt dostawy towaru podawany jest indywidualnie dla każdego produktu. Termin dostawy wynosi: w przypadku mebli – do 21 dni od daty otrzymania zapłaty, 14 dni od daty otrzymania zapłaty w przypadku drobnych przedmiotów.
 8. Każdy towar jest przez Sprzedającego rzetelnie zabezpieczony na czas transportu.
 9. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firm spedycyjnych. Kupujący proszony jest do rozpakowania paczki w obecności kuriera i sprawdzenia stanu towaru. W przypadku uszkodzenia towaru przez przewoźnika należy spisać „Protokół szkody” który w przypadku uszkodzenia stanowi podstawę reklamacji towaru.
 10. Każdy produkt może być odebrany osobiście w komisie Antyki Grodków, ul. Klubowa dz. nr 205, 49-200 Grodków.
 11. Przyjęcie zamówienia potwierdzane jest drogą mailową lub telefoniczną przez Sprzedającego.
 12. Płatności mogą być realizowane przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego – Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów: 52 8870 0005  2001  0031 4615 0001 lub gotówką w komisie Antyki Grodków.
 13. Wszystkie podane ceny są cenami brutto w złotych polskich i są wiążące w chwili złożenia zamówienia.
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów zamieszczonych w ofercie oraz odwoływania promocji i wyprzedaży.
 15. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji.
 16. Klient otrzymuje paragon lub fakturę, w przypadku artykułów komisowych fakturę z VAT-em zerowym na zakupiony towar.

§ 4
Odstąpienie od umowy, reklamacje

 1. Reklamacje towaru przyjmowane są w formie pisemnej wraz z dostarczeniem towaru do komisu Antyki Grodków, ul. Klubowa dz. nr 205, 49-200 Grodków.  Reklamowany towar powinien być w stanie niezmienionym i odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. W przypadku uszkodzeń przesyłki należy dołączyć „Protokół szkody”.
 2. Sprzedający rozpatruje reklamację do 14 dni od daty otrzymania pisma i przedmiotu reklamacji.
 3. Kupujący który zawiera umowę na odległość ma prawo odstąpić od tej umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.
 4. Aby odstąpić od umowy należy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru złożyć pisemne oświadczenie.
 5. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później jednak niż 14 dni od momentu złożenia oświadczenia.
 6. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym i należycie opakowany na czas transportu. W przypadku zwrotów koszt odesłania towaru pokrywany jest przez Kupującego (także w przypadku towarów objętych opcją „dostawa gratis”).Kupujący ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Kupujący ponosi  odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu będące wynikiem korzystania z przedmiotu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Ze względu na wysokie koszty transportu mebli zalecamy przy każdorazowym zakupie wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości a jeśli to możliwe obejrzenie mebla osobiście w komisie Antyki Grodków.
 8. Zwrot pieniędzy za towar następuje nie później niż do 14 dni od daty otrzymania towaru przez Sprzedającego.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawartej przez witrynę www.antykigrodkow.pl, regulamin jest powszechnie dostępny na stronie www.antykigrodkow.pl.
 2. Regulamin obowiązuje od 23. 01. 2018 r.
 3. Treść regulaminu może ulec zmianie bez uprzedzenia.
 4. Firma prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Wszystkie sprawy nieuregulowane Regulaminem podlegają obowiązującym przepisom prawa polskiego.
 6. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie www.antykigrodkow.pl bez pisemnej zgody.